Zapošljavanje radnice za potporu i podršku starijim osobama

Zapošljavanje radnice za potporu i podršku starijim osobama

U sklopu projekta “Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III” udruga H projekti iz Knina zapošljava radnicu za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Zaposlenje je na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca, a prijaviti se može do 21. ožujka 2023. Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.