Javni poziv za sufinanciranje mini projekata dodatnih sadržaja za manifestaciju “Pozdrav proljeću u Kninu”

Javni poziv za sufinanciranje mini projekata dodatnih sadržaja za manifestaciju “Pozdrav proljeću u Kninu”

JAVNI POZIV
za sufinanciranje mini projekata dodatnih sadržaja u sklopu manifestacije „POZDRAV PROLJEĆU U KNINU“

Predmet natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Grada Knina za provedbu mini projekata razvoja dodatnih sadržaja na širem obuhvatu rijeke Krke u gradu Kninu u sklopu projekta „Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul“, KK.08.2.1.09.0009.

Uvjeti prijave:
– pravo prijave imaju fizičke i pravne osobe: trgovačka društva, obrti, zadruge, turističke agencije, nositelji samostalnih djelatnosti, kućne radinosti, OPG, udruge i ustanove;
– jedan prijavitelj (organizator mini projekta) može prijaviti najviše dva (2) projekta;
– ako više suorganizatora događanja podnese prijavu na ovaj Natječaj, sredstva se mogu dodijeliti samo jednom od suorganizatora;
– mini projekti koji se prijavljuju trebaju biti usmjeren na kreiranje dodatnih atraktivnih sadržaja na širem obuhvatu rijeke Krke, promociju grada Knina i cjelokupne destinacije;
– mini projekti se moraju provesti najkasnije do 30. svibnja 2023. godine;
– bespovratna sredstva mogu se koristiti isključivo za opravdane troškove neposredne organizacije projekta koji nisu financirani iz drugih izvora,
– prihvatljivi su neposredni troškovi organizacije projekta nastali najranije 1. siječnja 2023. godine;
– da bi bio prihvatljiv za financiranje, projekt ne smije biti u potpunosti završen.

Prihvatljive aktivnosti su:
– organizacija sajmova,
– organizacija kulturnih, zabavnih, edukativnih i sportskih događanja i sl.
– organizacija ostalih događanja na području grada Knina koja za cilj imaju obogaćivanje ponude događanja na širem obuhvatu rijeke Krke.

Ukupno raspoloživa sredstva za sufinanciranje provedbe mini projekata su 6.636,14 eura (50.000,00 kn).
Ovim Pozivom sufinancirat će se provedba najmanje 10 mini projekata.

Prijavu projekta s potpunom natječajnom dokumentacijom dostaviti u pisarnicu Grada Knina, na adresi dr. Franje Tuđmana 2. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Sufinanciranje provedbe mini projekata“ – NE OTVARAJ.

Rok za podnošenje prijava je 31. ožujak 2023. godine do 15.00 sati.