Zaštita osobnih podataka i obveze javnog i privatnog sektora u provedbi Opće uredbe o zaštiti  osobnih podataka (GDPR)

“Zaštita osobnih podataka i
obveze javnog i privatnog sektora u provedbi Opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka (GDPR), a održat će se dana 4. travnja 2018.
godine s početkom u 9,00 sati, u dvorani TCR, Veleučilišta “Marko
Marulić” u Kninu.

TechFuturo_ponuda-18028 -GDPR edukacija – Knin