Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine

Grad Knin je sukladno odredbama članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) proveo javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine koji je trajao od 22. siječnja – 21. veljače 2018. godine.

Svi prijedlozi i primjedbe koji su dostavljeni u roku i na propisani način su obrađeni o čemu je sastavljeno izvješće o provedenom javnom uvidu koje se nalazi u privitku, nakon čega je izrađen Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine.

Sukladno odredbama članka 21. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine ishođena je prethodna suglasnost Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije nakon čega je Prijedlog Plana upućen Gradskom vijeću na usvajanje.

Plan gospodarenja otpadom 2018. – 2022.g. – IZVJEŠĆE O JAVNOM UVIDU


Poziv na javni uvid i nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine nalazi se u nastavku objave.