Zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Gradonačelnik Grada Knina, donio je Odluku o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Knina u 2020. godini, KLASA: 320-01/20-01/1, URBROJ: 2182/10-02-19-8 od 6. srpnja 2020. godine zaključno s danom 8. srpnja 2020. godine u 15:00 sati.

Odluka o zatvaranju Javnog poziva