Nove e-mail adrese komunalnih redara

U cilju što bolje komunikacije Pododsjeka komunalnog redarstva sa građanima otvorene su nove e-mail adrese voditelja Pododsjeka Jure Zečevića, te komunalnih redara Grada Knina, Ljube Lovrića i Ivice Klepice.

Novi e-mailovi su:

jure.zecevic@knin.hr ,

ljubo.lovric@knin.hr i
ivica.klepica@knin.hr