Antun Marija Lornja

Antun Marija Lornja (Knin, 1736. – Verona, 1796.)

Matematičar, vojni graditelj, vodograditelj. Otac mu je za službu u mletačkoj vojsci dobio zemlje oko Knina. Zauzimanjem generalnog providura Grimanija Lornja je poslan u Veneciju na školovanje. Učio je u Mlecima, Padovi i Veroni. U mletačku vojnu službu stupio je 1765. godine. Postao je kapetan i učitelj matematike u vojnom zavodu u Veroni godine 1771. Uskoro je postao upravitelj vojnog zavoda u Veroni. Utemeljio je društvo “Societa dei guaranta”, kojem je bio predsjednik do smrti. Član tog društva bio je i Ruđer Bošković. Svoju imovinu ostavio je u dobrotvorne svrhe, a knjižnicu gradu Veroni.
Proslavio se kao vješt vodograditelj. Uredio je neke rijeke u Lombardiji i Toskani, a na poziv portugalske kraljice i dio rijeke Tago. Bio je član berlinske i petrogradske akademije i mnogih drugih društava. Napisao je preko 70 znanstvenih djela.