Slavko Krvavica

Slavko Krvavica (Knin, 4. 8. 1920. – Zagreb, 26. 12. 2003.)

Akademik Slavko Krvavica, hrvatski veterinar i patofiziolog rođen je u Kninu 4. 8. 1920. godine.
Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1947., a doktorirao 1948. Bio je redoviti profesor od 1964., a redoviti član HAZU od 1991.
Istraživao je promet aminokiselina u krvi i organima životinja, metabolizam dušika u preživača, mijenu tvari u parazitskih helminata i mehanizam djelovanja ohratoksina.
Koautor je udžbenika Patofiziologija (1988., 1990. i 1996.).
Dobitnik je nagrade »Ruđer Bošković« (1975.) i Nagrade za životno djelo (1985.).