Zdravko Ikica

Zdravko Ikica (Knin, 1906. – Split, 1964.)

Klasičnu gimnaziju je završio u Kotoru, a Filozofski fakultet u Zagrebu 1931. godine. Kao mladi profesor službovao je na klasičnim i realnim gimnazijama u više mjesta, a od 1935. do 1960. godine radi u kninskoj gimnaziji kao profesor, a jedno vrijeme i kao direktor. Kao vrstan pedagog, predavač i humanist odgojio je brojne generacije kninskih đaka.
Djelatnost profesora Ikice zapažena je i izvan škole. Bio je predavač na tribini Narodnog sveučilišta i na tribini mladih, bio je dugogodišnji član Savjeta za prosvjetu općine i kotara te počasni konzervator i suradnik Oceanografskog instituta u Splitu.
Autor je propagandno-turističkog prospekta o kninskoj tvrđavi te više članaka s tematikom zemljopisa, povijesti i suvremenog školstva. Prikupljao je arheološke nalaze i dokumente. Pokrenuo je osnivanje Odbora za čuvanje kulturno-povijesnih spomenika, u kojem je neko vrijeme bio predsjednik. Inicirao je i osnivanje zavičajne muzejske zbirke.