Proračun 2018

Home / Proračun 2018

Proračun za 2018.

Proračun Grada Knina za 2018. godinu 

Proračun za građane 2018 (.ppt)

Obrazloženje uz Proračun Grada Knina za 2018. godinu (.docx)

Odluka o izvršenju proračuna  Grada Knina za 2018. godinu (.doc)

Dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knin za 2018. godinu (.doc)

Financijsko Izvješće za 2018. godinu


Rebalans I. proračuna

Rebalans I Proračuna Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)

Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu (.docx)


Rebalans II. proračuna

Izmjene i dopune II proračuna Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu (.docx)


Polugodišnje izvršenje proračuna

Izvršenje Proračuna od 1.1. do 30.6.2018. (.pdf)

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2018. GODINU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (.pdf)

Umetak: Obrazloženje Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti (.pdf)


Rebalans III. proračuna

Rebalans III Proračuna Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)

Obrazloženje uz III. Izmjene i dopune Proračuna 2018. (.docx)

Obrazloženje razlika predloženih i usvojenih III izmjena i dopuna proračuna (.docx)

Dopuna odluke REBALANS III Grada Knina za 2018. godinu (.doc)


Rebalans IV. proračuna

Rebalans IV Proračuna Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)

DRUGE izmjene i dopune Odluke o izvšenju proračuna za 2018. godinu

Obrazloženje uz IV Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2018. godinu


Izvršenje Proračuna za 2018.

Izvršenje Proračuna za 2018. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvršanja 2018-sve izuzev UO 03

Obrazloženje god. izvršenje 2018-samo UO 03