Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu

4.kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.)

Sukladno odredbi čl. 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju donosi odluku o komunalnom redu.

Postojeća Odluka o komunalnom redu donesena je 2011. godine, uz određene izmjene iz 2011. godine („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 05/11 i 10/11).

Razlozi zbog kojih se predlaže nova Odluka o komunalnom redu je potreba usklađenja ove odluke s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a sve u cilju potpunijeg i učinkovitijeg održavanja komunalnog reda u Gradu Kninu.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 30. srpnja 2019. godine do 28. kolovoza 2019. godine.

Odluka o komunalnom redu – konačni nacrt prijedloga