Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja

Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Knina te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. lipnja 2021. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o  uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Knina mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: danijela.ognjenovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Nacrt prijedloga Odluke o  uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Knina s obrazloženjem nalazi se u privitku.