Odluka o komunalnoj naknadi – Savjetovanje

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije   do 23. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: josko.nedoklan@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi s obrazloženjem nalazi se  u privitku.

Javno savjetovanje-obrazac

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi