Odluka o komunalnom doprinosu – Savjetovanje

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 23.siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu:
danijela.ognjenovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr.Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu s obrazloženjem nalazi se u privitku.

Javno savjetovanje-obrazac

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu