Proračun Grada Knina za 2018. godinu

Proračun Grada Knina za 2018. godinu i popratne dokumente možete pronaći na stranici: http://knin.hr/proracun/