Proračun

Home / Proračun

Proračun

Proračun Grada Knina za 2018. godinu 

Proračun za građane 2018 (.ppt)

Obrazloženje uz Proračun Grada Knina za 2018. godinu (.docx)

Odluka o izvršenju proračuna  Grada Knina za 2018. godinu (.doc)

Dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knin za 2018. godinu (.doc)

Financijsko Izvješće za 2018. godinu


Rebalans I. proračuna

Rebalans I Proračuna Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)

Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu (.docx)


Rebalans II. proračuna

Izmjene i dopune II proračuna Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu (.docx)


Polugodišnje izvršenje proračuna

Izvršenje Proračuna od 1.1. do 30.6.2018. (.pdf)

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2018. GODINU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (.pdf)

Umetak: Obrazloženje Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti (.pdf)


Rebalans III. proračuna

Rebalans III Proračuna Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)

Obrazloženje uz III. Izmjene i dopune Proračuna 2018. (.docx)

Obrazloženje razlika predloženih i usvojenih III izmjena i dopuna proračuna (.docx)

Dopuna odluke REBALANS III Grada Knina za 2018. godinu (.doc)


Rebalans IV. proračuna

Rebalans IV Proračuna Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)

DRUGE izmjene i dopune Odluke o izvšenju proračuna za 2018. godinu

Obrazloženje uz IV Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2018. godinu


Izvršenje Proračuna za 2018. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvršanja 2018-sve izuzev UO 03

Obrazloženje god. izvršenje 2018-samo UO 03

 

 

 

Primjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 52/13), i Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 94/14).

Predmet ove Uredbe su nejavna davanja i naknada za koncesije budući su javna davanja uređena Općim poreznim zakonom. Uz mogućnost odgode i obročne otplate, ovom se Uredbom omogućava i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.
Nastoji se olakšati položaj gospodarstvenicima, ali isto i građanima koji imaju opravdane probleme u izmirivanju njihovih obveza prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Mogućnošću otpisa nejavnih davanja pogotovo fizičkim osobama, ako zadovoljavaju uvjete koji ukazuju na neprimjereno opterećenje, država, ali i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pokazuju veći stupanj odgovornosti i brige za one koji su najjače pogođeni trenutnim gospodarskim okolnostima.

Obrasci za podnošenje zahtjeva koje fizičke i pravne osobe podnose prema kriterijima, mjerilima i postupku iz Uredbe nalaze se u privitku.

Fizičkoj i pravnoj osobi može se i na temelju podnesenog zahtjeva (ne na Obrascima ZFO i ZPO) odobriti otpis duga s osnove kamata, ukoliko dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga, osim one s naslova javnih davanja, plati u cijelosti jednokratno.

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga – pravne osobe

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe

 

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2024.-2026.

Upute GK 2024-2026

Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika

 

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2023.-2025.

Upute GK 2023-2025

Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika

Tablica za izradu proračuna JLP(R)S

 

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2022. – 2024.

Upute GK 2022-2024

Obrazac Prijedlog financijskog plana

Obrazac financijski plan projekta(FPP)

 

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2020. – 2022.

Upute GK 2020-2022

Obrazloženje financijskog plana

Obrasci Prijedloga financijskog plana

Obrazac Financijski plan projekta

 

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2019. – 2021.

Upute GK 2019-2021

Prilog – Financijski plan-1

Prilog 2 Obrazac financijski plan projekta (Obrazac FPP)

Prilog – Obrasci (Prijedlog financijskog plana)

 

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2018. – 2020.

Upute GK 2018-2020

Obrazloženje financijskog plana

Prilog_1._Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna

 

Naputak za knjiženje Riznica

Naputak o uplatnim računima RIZNICA

Prilozi uz Naputak za knjiženje u sustavu lokalne RIZNICE

 

Obrazloženje uz III. izmjene i dopune proračuna 2018. godine

Obrazac Izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za upravna tijela i proračunske korisnike za 2018. godinu

 

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2017. GODINU – POSEBNI DIO

Obrazloženje uz izmjene i dopune proračuna 

Obrazac Izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za upravna tijela i proračunske korisnike

 

SUGLASNOST PRORAČUNSKOG KORISNIKA i NALOG NADLEŽNOG UPRAVNOG TIJELA GRADA KNINA za otvaranje novog izvora / aktivnosti/stavke u proračunu Grada Knina za 2016. godinu

Uputa o načinu praćenja naplate i utroška vl. sr. PK u 2016. godini

 

Obrasci za izradu financijskog plana Grada Knina 2017. – 2019

Obrazac plana prihoda i primitaka 2017., 2018. i 2019.

Obrazac plana rashoda i izdataka 2017.-2019.

Obrazac prijedloga financisjkog plana za proračusnke korisnike

Primjer Plana razvojnih programa

 

Obrazac plana prihoda i primitaka 2017., 2018. i 2019. (PDF)

Obrazac plana rashoda i izdataka 2017.-2019. (PDF)

Obrazac prijedloga financisjkog plana za proračusnke korisnike (PDF)

Primjer Plana razvojnih programa (PDF)