PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva)

PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva)

Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih programa, akcija i projekata te programa i projekata udruga civilnog društva za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Knina, uvjeti i način sufinanciranja tih programa i projekata, opći uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava, opći uvjeti ugovora, te načini praćenja izvršenja ugovornih obveza i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava.

Tekst pravilnika:

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna