Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (14. prosinca 2018.)

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/17

URBROJ: 2182/10-01-18-1

Knin, 6. prosinca 2018. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA  KNINA

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 14. prosinca 2018. godine (petak) s  početkom  u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

  

 1. Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin

(Izvjestiteljica: Mara Barić, ravnateljica Vrtića)

 1. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin

(Izvjestiteljica: Mara Barić, ravnateljica Vrtića)

 1. Prijedlog Izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2018. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2018. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2018. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Izmjene i dopune II Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2018. godinu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2018. godinu

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018. godinu

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2019. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2019. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2019. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2019. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području Grada Knina za 2019. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Gradu Knina za 2019. godinu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Knina

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2019. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Knina

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Vijećnička pitanja

 

 

 

PREDSJEDNICA

Vedrana Požar, struč.spec.oec.

Dnevni red za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina