Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 5/14), točke 7. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), Zaključka KLASA: 604-02/18-01/2, URBROJ: 2182/10-02-18-2 od dana 28. veljače 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“   broj 4/14 i 2/18), dana 28. veljače 2018. godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu 6 (slovima: šest) sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2018. godinu.

Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti.

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina za 2018. godinu