Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 12. stavka 2.  Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 2/18), točke 7. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), Zaključka KLASA: 604-01/18-01/4, URBROJ: 2182/10-02-18-2 od dana 28. veljače 2018. godine, članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“,  broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14 i 2/18), dana 28. veljače 2018. godine,  raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2017./2018. godinu.

Sukladno Programu socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. godinu i Proračunu Grada Knina za 2018. godinu, za školsku/akademsku 2017./2018. godinu raspisuje se javni natječaj za 14 novih korisnika stipendija, i to 7 stipendija za učenike srednjih škola i 7 stipendija za redovite studente.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Knina 01.03.2018. godine.

Tekst javnog natječaja, prijavnica i izjava o članovima kućanstva nalaze se u privitku vijesti.

Javni natječaj za učeničke i studentske stipendije 2018

Prijavnica na natječaj 2018

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva