Oznaka: <span>Stipendije</span>

Home / Stipendije
Rang liste pristiglih prijava za stipendije
Objava

Rang liste pristiglih prijava za stipendije

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija objavljuje rang liste podnositelja prijava na javni natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Grada Knina za školski/akademsku godinu 2020./2021.

Rang liste pristiglih prijava za stipendije
Objava

Rang liste pristiglih prijava za stipendije

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija objavljuje rang liste podnositelja prijava na javni natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Grada Knina za akademsku godinu 2019./2020. RANG LISTA – učeničke stipendije RANG LISTA – studentske stipendije

Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
Objava

Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 12. stavka 2.  Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 2/18), točke 7. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), Zaključka KLASA: 604-01/18-01/4, URBROJ: 2182/10-02-18-2 od dana 28. veljače 2018. godine, članka 45. stavka...