Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0007 Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku

Nositelj: Grad Knin

Partner: JU Lokalna razvojna agencija Matica

Kratki opis:

Ovim projektom želi se revitalizirati nedovoljno iskorišten turistički, ekološki i ekonomski potencijal rijeke Krke na području samog grada Knina te približiti područje uz rijeku Krku njegovim građanima i turistima. Uređenjem sportsko-rekreacijske-društvene zone u blizini kninske tvrđave i stare jezgre grada povećat će se mogućnost razvoja dodatnih sadržaja i selektivnih oblika turizma kao što su ekološki turizam, kulturni turizam i sportsko-rekreacijski turizam.

Cilj projekta: Poboljšanje javih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i povećana atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike.

Očekivani rezultati:

  • Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (2 jedinice)
  • Izveden i stavljen u funkciju dodatni sadržaj koji doprinosi atraktivnosti i očuvanju kulturne ili prirodne baštine (2 jedinice- uređena sportsko-rekreacijska zona s pratećim sadržajima i izgrađena javna rasvjeta duž staze uz Krku)
  • Sportsko-rekreacijska i turistička infrastruktura prilagođena osobama s invaliditetom
  • Provedene planirane edukacije za lokalne dionike

Ukupna vrijednost projekta: 6.675.053,82 kn

Iznos koji sufinancira EU: 5.673.795,51 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta: 1. ožujka 2020. – 31. listopada 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Josipa Čupić, josipa.cupic@knin.hr, 091 336 1008