Intervencijski plan - slika za zaglavlje

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0012 Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi

Nositelj: Grad Knin

Kratki opis: Kroz predloženi projekt na Kninskoj tvrđavi izgraditi će se višenamjenska multimedijska dvorana koja će služiti za organizaciju kongresa, konferencija, seminara, edukacija, izložbi, kulturno-umjetničkog programa, predavanja za školsku djecu koja će posjećivati Knin iz drugih gradova te ostalih sličnih sadržaja. Ovakav objekt će omogućiti značajno proširenje turističke ponude i produženje turističke sezone te omogućiti dodatno proširenje ponude od strane privatnih poduzetnika – iznajmljivača, ugostitelja, proizvođača domaćih proizvoda i slično. U sklopu istog projekta planirano je i postavljanje nove ljetne pozornice s gledalištem ispred upravne zgrade tzv. zgrade kustosa. Pozornica će služiti za potrebe održavanja glazbenih i scenskih nastupa za vrijeme ljetne sezone.
Opći cilj projekta je povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike, te tako potaknuti održivu fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju područja grada Knina.

Cilj projekta: Turistički valorizirati i aktivirati Kninsku tvrđavu kao pokretača gospodarskog razvoja grada.

Očekivani rezultati:

  • Izgrađena i opremljena multimedijska dvorana na Kninskoj tvrđavi
  • Izgrađena i opremljena ljetna pozornica s gledalištem na Kninskoj

Ukupna vrijednost projekta: 13.088.619,60 kn

Iznos koji sufinancira EU: 10.834.024,92 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta:  02. kolovoza 2021. do 02. kolovoza 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr, 022/664-412

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr