Intervencijski plan - slika za zaglavlje

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0011 Obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice, poslovnih i stambenih prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri

Nositelj: Grad Knin

Partner: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

Kratki opis: Kako bi se poboljšale javne usluge i sadržaji u staroj gradskoj jezgri grada Knina te povećala atraktivnost grada, kako za stanovnike Knina tako i za posjetitelje, ovim projektom rekonstruirat će se i urediti stara gradska tržnica, adaptirati i urediti stambene i stambeno-poslovne zgrade te u urediti infrastruktura. Obnovom infrastrukture u staroj gradskoj jezgri te adaptacijom i uređenjem stambenih jedinica u svrhu smještaja deficitarnih kadrova i osoba s invaliditetom kao i uređenjem poslovnih prostora namijenjenih poduzetnicima povećat će se atraktivnost same jezgre te će se potaknuti oživljavanje ovog napuštenog i devastiranog dijela grada.  Sva navedeno doprinosi održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji područja grada Knina.

Opći cilj je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva kroz poboljšanje javnih usluga i sadržaja te povećanje atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike.

Cilj projekta: Poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i povećana atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike..

Očekivani rezultati:

  • Razvijeni lokalni kapaciteti za provedbu urbane regeneracije stare gradske jezgre
  • Obnovljeni, valorizirani i stavljeni u funkciju poslovni i stambeni objekti u staroj gradskoj jezgri
  • Obnovljena i stavljena u funkciju infrastruktura u staroj gradskoj jezgri

Ukupna vrijednost projekta: 20.482.286,30 kn

Iznos koji sufinancira EU: 17.409.943,60 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta:  01. studenog 2019. do 31. prosinca 2022.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr, 022/664-412

Za više informacija o EU fondovima:www.strukturnifondovi.hr