Intervencijski plan - slika za zaglavlje

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0010 Uređenje infrastrukture na tvrđavi

Nositelj: Grad Knin

Kratki opis: Kako bi se povećala atraktivnost grada te potaknuo dolazak većeg broja turista i posjetitelja na područje grada, kroz ovaj projekt na Kninskoj tvrđavi će se izgraditi funkcionalna i dekorativna rasvjeta s pripadajućom niskonaponskom mrežom te ugraditi sustav tehničke zaštite (video nadzor). Funkcionalna rasvjeta na tvrđavi nije samo sigurnosna potreba već predstavlja značajnu priliku za povećanje kvalitete života građana i veću iskorištenost i posjećenost tvrđave. Funkcionalno i dekorativno osvjetljenje može pozitivno utjecati na jačanje kulturnih iskustava i poticanje socijalnih interakcija te poboljšati vizuru tvrđave i grada. Ugrađen sustav tehničke zaštite pružit će dodatnu sigurnost za stanovnike i posjetitelje te dodatno osigurati vrijedne zidine, zgrade i izloške na Kninskoj tvrđavi. Izgradnja male turističke infrastrukture rezultirat će većim brojem posjetitelja i turista te većom potražnjom, a time i većom gospodarskom aktivnošću, posebno malih i srednjih poduzetnika u sektoru turizma što će potaknuti otvaranje novih radnih mjesta. Povećana potražnja za proizvodima i uslugama potaknut će i veću proizvodnju lokalnih/tradicionalnih proizvoda. Sve ovo će doprinijeti održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji područja grada Knina.

Opći cilj projekta je povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike kroz turističku valorizaciju i aktiviranje Kninske tvrđave kao pokretača gospodarskog razvoja grada.

Cilj projekta: Povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike kroz turističku valorizaciju i aktiviranje Kninske tvrđave kao pokretača gospodarskog razvoja grada.

Očekivani rezultati:
Izgrađena i obnovljena infrastruktura i stavljen u funkciju dodatni sadržaj koji doprinosi očuvanju kulturne i prirodne baštine (2 jedinice):
– Izgrađena funkcionalna i dekorativna rasvjeta tvrđave (1 jedinica)
– Izgrađen sustav video nadzora (1 jedinica)

Ukupna vrijednost projekta: 13.240.263,30 kn

Iznos koji sufinancira EU: 11.254.223,00 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta:  01. kolovoza 2021. do 01. kolovoza 2022.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr, 022/664-412

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr