Intervencijski plan - slika za zaglavlje

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0009 Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul

Nositelj: Grad Knin

Partner: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

Kratki opis: Cilj projekta je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Projektom se potiče razvoj dodatnih sadržaja na rijeci Krki, u zoni koja se direktno naslanja na gradsku jezgru i tvrđavu te spaja s područjem Nacionalnog parka Krka. Namjera je svih zahvata na rijeci Krki da se od ovog dijela napravi zona rekreacije i opuštanja koja će biti okupljalište građana i turista te pružati sve mogućnosti za aktivan odmor.

Cilj projekta: Poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i povećana atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike.

Očekivani rezultati:

 • Izgrađena i obnovljena infrastruktura i stavljen u funkciju dodatni sadržaj koji doprinosi očuvanju kulturne i prirodne baštine (3 jedinice):
  – Uređeno parkiralište za turističke autobuse i posjetitelje,
  – Uređena prometnica / biciklistička staza,
  – Postavljena javna rasvjeta do arheološkog nalazišta Kapitul.
 • Kreirano i provedeno minimalno 10 mini projekata razvoja dodatnih turističkih sadržaja:
  – Uspostavljena međusektorska koordinacija s uključenim svim relevantnim lokalnim dionicima s ciljem osmišljavanja i provođenja mini projekata dodatnih turističkih sadržaja na obuhvatu rijeke Krke,
  – Nabavljena osnovna oprema za provođenje mini projekata dodatnih turističkih sadržaja.

Ukupna vrijednost projekta: 10.956.961,90 kn

Iznos koji sufinancira EU: 9.313.417,25 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta:  03. svibnja 2021. do 30. studenog 2022.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr, 022/664-412

Za više informacija o EU fondovima:www.strukturnifondovi.hr