Events for travanj 2024.

Odluka o dodjeli sportskih stipendija
Objava

Odluka o dodjeli sportskih stipendija

Gradonačelnik Grada Knina donio je ODLUKUo dodjeli sportskih stipendija Grada Knina za 2023. godinu Temeljem Rang liste podnositelja prijava na javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina za 2023. godinu i Odluke Gradonačelnika po izjavljenom prigovoru, Grad Knin je za 2023. godinu dodijelio 8 sportskih stipendija.

Rang lista za dodjelu sportskih stipendija
Objava

Rang lista za dodjelu sportskih stipendija

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina, utvrđuje i objavljuje prijedlog rang liste podnositelja prijava na javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina za 2023. godinu.

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2023. godinu
Objava

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Knina, dana 1. lipnja 2023. godine raspisuje J A V N I   N A T J E Č A Jza dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2023. godinu Sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina i Proračunu Grada Knina za 2023. godinu, raspisuje se javni natječaj za 8 (slovima: osam)...

Odluka o dodjeli sportskih stipendija
Objava

Odluka o dodjeli sportskih stipendija

Gradonačelnik Grada Knina donio je ODLUKUo dodjeli sportskih stipendija Grada Knina za 2022. godinu Po pravomoćnoj Rang-listi Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina za 2022. godinu, Grad Knin dodijelio je 8 sportskih stipendija.

Rang lista za dodjelu sportskih stipendija
Objava

Rang lista za dodjelu sportskih stipendija

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina, utvrđuje i objavljuje prijedlog rang liste podnositelja prijava na javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina za 2022. godinu.

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2022. godinu
Objava

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2022. godinu

Gradonačelnik Grada Knina, dana 7. travnja 2022. godine raspisuje J A V N I   N A T J E Č A Jza dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2022. godinu Sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 5/14, dalje: Pravilnik) i Proračunu Grada Knina za...

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu
Objava

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Knina, dana 19. ožujka 2021. godine raspisuje J A V N I   N A T J E Č A Jza dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2021. godinu Sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina i Proračunu Grada Knina za 2021. godinu, raspisuje se javni natječaj za 7 (slovima: sedam)...

Rang lista pristiglih prijava za sportske stipendije
Objava

Rang lista pristiglih prijava za sportske stipendije

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija objavljuje rang listu podnositelja prijava na javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina za 2020. godinu. RANG LISTA- sportske stipendije

Svečano potpisivanje ugovora za dodijeljene sportske stipendije
Objava

Svečano potpisivanje ugovora za dodijeljene sportske stipendije

Danas 27. lipnja 2019. u prostorijama gradske vijećnice Grada Knina svečano su potpisani ugovori za šest dodijeljenih sportskih stipendija Grada Knina. Potpisivanju su uz gradonačelnika Marka Jelića prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Željko Džepina, stipendisti i njihovi roditelji.

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2018. godinu
Objava

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 5/14), točke 7. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), Zaključka KLASA: 604-02/18-01/2, URBROJ: 2182/10-02-18-2 od dana 28. veljače 2018. godine i članka 45....