Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Na temelju Programa potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2019. Godini, KLASA: 402-01/19-01/78, URBROJ: 2182/10-01-19-3 od 28. ožujka 2019.
godine, gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni poziv za dodjelu potpore razvoju turističke ponude na području grada Knina u 2019. godini

Javni poziv 2019 turizam

Izjava o potorama male vrij. MJERA 3

Izjava_o_koristenim_drzavnim_potporama_male_vrijednosti

PROGRAM POTPORE RAZVOJU TURIZMA U 2019.

 

ZAHTJEV_MJERA_1_IZGRADNJA BAZENA

ZAHTJEV_MJERA_2-POBOLJŠANJE UVJETA-POVEĆANJE POSTOJEĆE KATEGORIZACIJE

ZAHTJEV_MJERA_3. POKRETANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI NA OPG-u