Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je  dva nova natječaja za finaciranje organizacija civilnog društva

Ministarstvo socijalne politike i mladih je objavilo dva nova natječaja za finaciranje organizacija civilnog društva:

  1. Poziv za prijavu projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika
  2. Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina

Više o natječajima, nalazi se u privitku vijesti.

Priopcenje_za_javnost_RES_REH_SOCISK