POZIV NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA

Povjerenstvo za provedbu oglasa, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,
61/11 i 4/18), objavljuje
POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA
1. Dana 5. ožujka 2018. godine, s početkom u 09.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina,
ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem oglasa objavljenog na službenim stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/Ispostava Knin, KLASA: 112-03/18-01/6, URBROJ:
2182/10-02-18-1 od 12. veljače 2018. godine, održat će se prethodna provjera znanja i
sposobnosti kandidata za prijam u radni odnos u Grad Knin voditelja projektnog tima.
2. Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz oglasa ispunjava kandidatkinja Zdenka Gugo
te da ista može pristupiti prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata putem intervjua.
3. Kandidatkinja iz točke 2. ovog Poziva treba se javiti u gradsku upravu Grada Knina te sa
sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidatkinja, ukoliko se navedenog dana ne odazove do 09.00 sati, bez
obzira na razloge, povukla prijavu na oglas.
4. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Knina.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Marijo Ćaćić, mag.oec.

 

U privitku vijesti nalazi se Poziv.

Poziv na provjeru sposobnosti putem intervjua