Odvojeno prikupljanje otpada: Mole se građani da selektiraju otpad

S obzirom na osigurano odvojeno prikupljanje otpada mole se građani grada Knina kao i svi ostali posjetitelji da selektiraju otpad kako bi naš grad ostao čist i privlačan, kako nama, tako i posjetiteljima, poručuju iz kninske gradske uprave.

Grad Knin je na svom području osigurao odvojeno prikupljanje otpada kao što su staklo, plastika, metal i tekstil postavljanjem odgovarajućeg broja i vrsta spremnika na javnim površinama.

Na području Grada Knina postoje tri „zelena otoka“ i to na lokaciji parkinga između Masleničke i Velebitske ulice, u Pavlinovićevoj ulici (kod autobusnog kolodvora) i kod parkinga nedaleko od kružnog toka u Ulici VII. Gardijske brigade.

Osim tih lokacija postavljeni su pres kontejner za papir i karton, spremnik za EE-otpad te spremnici za plastiku, staklo i metal u dvorištu tvrtke Čistoća i zelenilo d.o.o.