“Zelena čistka” u Kninu

„Zelena čistka“ je zajednička jednodnevna akcija čišćenja i najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj.

„Zelena čistka 2018.“ održala se dana 14. rujna s početkom u 08:00h, a usmjerena je na čišćenje divljeg odlagališta uz korito potoka u zaseoku Borovići u Golubiću. Cilj akcije osim uklanjanja otpada bio je podizanje svijesti građana o problemu neodgovornog odnosa prema otpadu te važnosti osobne brige za okoliš.

U akciji su sudjelovali zaposlenici i volonteri Grada Knina, Čistoće i zelenila d.o.o. Knin i drugih javnih gradskih ustanova

Sav prikupljeni otpad  propisno je zbrinut na deponiju, a sve u suradnji sa tvrtkom „Čistoća i zelenilo“ Knin d.o.o. koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom u skladu s člankom 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).