Odluka o osnivanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina dana 12. rujna 2018. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

Zadatak Povjerenstva je ocjenjivanje cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš.

Odluka o osnivanju Povjerenstva nalazi se u privitku.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu