Gradu Kninu odobrena sredstva za obnovu Doma na Sinobadovoj glavici

Gradu Kninu odobrena sredstva za obnovu Doma na Sinobadovoj glavici

Uspješnom prijavom na Javni poziv za sufinanciranje programa gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture u 2021. godini Ministarstva kulture i medija, Gradu Kninu odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna za sufinanciranje radova na sanaciji zgrade Doma na Sinobadovoj glavici.

Vrijednost svih prijavljenih radova je 705.643,25 kuna, te će Grad Knin nakon provedenog postupka javne nabave krenuti u investiciju obnove.

Podsjetimo, Grad Knin prijavio je projekt Adaptacija i sanacija Kulturnog centra “Fra Lujo Marun” u rujnu 2020. godine kako bi osigurao uvjete za opstanak i razvoj kulturnog života grada Knina kroz sanaciju objekta bivšeg Doma kulture koji je i jedini dom kulture u gradu. Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica pripremila je, u suradnji s Gradom Kninom, potrebnu dokumentaciju i prijavu projekta za Grad Knin.

Tom prilikom, Grad Knin sklopio je Sporazum o partnerstvu s dvije ustanove u kulturi, Kninskim muzejom Knin i Narodnom knjižnicom, tri  kulturno-umjetnička društva iz grada – HKD Napredak, KUD Kralj Zvonimir i KUD Dositej Obradović i četiri udruge u kulturi i umjetnosti – Atribut, Porta, Carza, Fort design. Sporazum je sklopljen kako bi ustanove i udruge pružile potporu Gradu Kninu i iskazale namjeru za provedbu kulturno-umjetničkih aktivnosti. Sve organizacije potrebuju prostor doma, kako bi građanima dugoročno omogućili brojne i kvalitetne programe.

Kroz projekt adaptacije i sanacije zgrade predviđeni su zemljani, zidarski i betonski radovi, suhomontažni i izolatersko-fasaderski radovi, sanacija krovišta, limarski radovi, sanacija podova i obloga, soboslikarsko – ličilački i stolarski radovi te sanacija vodovoda te električnih instalacija. Svrha ulaganja je osnivanje Kulturnog centra „Fra Lujo Marun“ koji će obogatiti kulturnu i umjetničku ponudu za stanovnike grada Knina i tako poboljšati životne uvjete i kvalitetu života u gradu.