Izmjene i dopune (V) Generalnog urbanističkog plana

Izmjene i dopune (V) Generalnog urbanističkog plana

Gradsko vijeće Grada Knina na 6. sjednici od 13. prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 14/21).
O prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).
Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Knina, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša, Dr. F. Tuđmana 2, Knin svakim radnim danom od 08-13 sati (soba br.15) ili na e-mail: josipa.leontic@knin.hr ili na telefon 022/664-437 (432).