Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) PPUa

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) PPUa

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Plana prostornog uređenja grada Knina nalazi se u prilogu.