Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) GUPa

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII) GUPa

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna (VII) generalnog urbanističkog plana grada Knina nalazi se u prilogu.