Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

U skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17) i člankom 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i Strateške studije o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

Jedinstvena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i Strateške studije o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina započinje 14. listopada 2019. godine i trajat će do 12. studenoga 2019. godine.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina  i Strateške studije o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin i na službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr.

Jedinstveno javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i  Strateške studije o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina održat će se dana 24. listopada 2019. godine s početkom u 13:00 sati u gradskoj vijećnici, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i Strateške studije o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina mogu se dostaviti zaključno do 12. studenog 2019. godine.

Objava javne rasprave te Prijedlog Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i Strateške studije o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku.

Javna rasprava PPU i SUO

Prijedlog Izmjena i dopuna (III) PPUGK

Strateška studija o utjecaju na okoliš IDPPUGK