Privremeno zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora u gospodarstvu

Privremeno zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora u gospodarstvu

Privremeno se zatvara Javni poziv za dodjelu potpora gospodarstvu  Grada Knina u 2019. godini, KLASA: 402-01/19-01/76, URBROJ: 2182/10-02-19-209 od 2. listopada 2019. godine zaključno s danom 10. listopada 2019. godine u 15,00 sati.

Javni poziv se zatvara do završetka obrade pristiglih zahtjeva kada će se odlučiti o mogućem ponovnom otvaranju, ili do donošenja odluke o zatvaranju Javnog poziva.

Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva gospodarstvu 10. listopada . 2019.