Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Knin raspisuje javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti.

Lokacije za zakup se nalaze u ulicama:
– Kralja Tomislava bb, lokacija br. 21 (kod nove tržnice)
– Nelipićeva bb, lokacija br. 9 (kod osnovne škole)
– Nelipićeva bb, lokacija br. 10 (kod osnovne škole)
– Tomislavova bb, lokacija br. 23 (kod crvenih zgrada)

– Zvonimirova bb, lokacija br. 16 (kod starog hotela)

Javni natječaj je otvoren od 10. do 17. listopada 2019.

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine od 9. listopada 2019.