Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada Knina

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE
Javna rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada Knina započinje 14. ožujka 2022. godine i trajat će do 23. ožujka 2022. godine.

JAVNI UVID U JAVNOJ RASPRAVI
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada Knina u vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti i prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana 2, Knin.
Uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i na službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr.

JAVNO IZLAGANJE
Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada Knina održat će se dana 16. ožujka 2022. godine (srijeda) u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Ulica dr. Franje Tuđmana 2, Knin.

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI
JAVNOPRAVNA TIJELA
U periodu trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada Knina javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjev za izradu prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tog zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan (članak 101. ZPU).
Mišljenja na prijedlog plana potrebno je dostaviti zaključno do 23. ožujka 2022. godine, a u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano odnosno da je prostorni plan izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.
OSTALI SUDIONICI
za vrijeme javnog izlaganja mogu:
– postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje,
– dati prijedloge i primjedbe u zapisnik.
za vrijeme trajanja javne rasprave mogu:
– upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada Knina,
– dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Ulica dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrat će se one koje su zaprimljene zaključno do 23. ožujka 2022. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s prijemnim pečatom poštanskog ureda do 23. ožujka 2022. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, koji su dati u roku i na propisani način, obradit će odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade i pripremiti izvješće o javnoj raspravi u roku od najviše petnaest dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi. Pozivamo zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Ulica dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, ili na broj telefona 022/664-432.

PROČELNIK
Ivica Brčina, dipl.ing.građ.

Prijedlog plana:

Grafički dio: