JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove i

Pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove na temelju članka 19.
stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i Plana prijma u službu u upravna
tijela Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 1/18), raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove i to:
1. referenta za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove – 1 izvršitelj/ica,
na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,
2. vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova
administrativni referent za uredske poslove – 1 vježbenik, na određeno vrijeme na
12 mjeseci.

 

Tekst natječaja u privitku vijesti.

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin