Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Knin raspisuje javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti.

Lokacija za zakup se nalazi u ulici Dr. Franje Tuđmana 0, Knin (lokacija br. 7)
namjena: prodaja prehrambenih proizvoda,
površina zakupa minimalno: 10,00 m2,
početna cijena zakupnine: 4,65 EUR/m2.

Rok za dostavu ponuda, a ujedno i vrijeme javnog otvaranja pristiglih ponuda je 12. veljače 2024. u 12:00 sati.