Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Lokacija za zakup:

poslovni prostor anagrafske oznake Vukovarska 6, Knin, položen na „čest.zgr. 927, KO Kninskopolje, broj poduloška 136, zk.ul. 1719“, šifra prostora 1005420,
– korisna površina: 16,80 m2
– početna cijena : 1,62 eura/m2 za proizvodnu djelatnost,
– početna cijena : 2,79 eura/m2 za uslužnu djelatnost.

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

Zadnji dan za predaju dokumentacije je dan 17. listopada 2023. godine.