Poziv na radionicu da nas rijeke ne poplave

Poziv na radionicu da nas rijeke ne poplave

U srijedu, 18. listopada 2023., s početkom u 16:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Knina održat će se Radionica na temu „Da nas rijeke ne poplave, smanjimo rizik od poplave!“ koja bi trebala dati odgovore na brojna pitanja vezana uz unaprjeđenje preventivnih mjera i smanjenja rizika od poplava te predstaviti aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti i smanjiti rizik od poplava, kao i pružiti korisne informacije o zaštiti imovine i samozaštiti u slučaju poplavnog događaja.

Stručnjaci Hrvatskih voda i partnera projekta VEPAR predstaviti će aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti upravljanje i smanjiti rizike od poplava te pružiti korisne informacije o zaštiti imovine i samozaštiti u slučaju poplavnog događaja.

Pozivamo sve zainteresirane da da sudjeluju u radu radionice i doprinesu prevenciji poplava i njihovih posljedica, primjenom
mjera za ostvarenje prilagodbi na klimatske promjene i pripravnosti na sve učestalije pojave obilnih oborina.