JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 11. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14  i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka  o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora  za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin KLASA: 372-01/19-01/02, URBROJ: 2182/10-02-19-3 od dana 14. siječnja 2019. godine, Zaključka KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 11. srpnja 2014. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-4 od 28. srpnja 2014. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-5 od 1. prosinca 2014. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-15-6 od 26. siječnja 2015. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-17-7 od 5. listopada 2017. godine i KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-18-8 od 25. svibnja 2018. godine i članka 45. stavka 5. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14 i 2/18, 6/18-pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Knina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

Sadržaj i uvjete natječaja možete pogledati putem slijedeće poveznice:

Javni-natječaj-za-poslovne-prostore-za-djelatnosti-od-posebnog-interesa-za-Grad-Knin-1