Poziv redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku

Vlada RH temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. („Narodne novine“, broj 76/18) sufinancira 75% cijene mjesečne karte pod uvjetima i na način propisan točkama II. i III. Odluke.

Temeljem točke II., stavka 2, podstavka 2. Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području Grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18) u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje 50% od preostalog nepokrivenog iznosa cijene mjesečne karte za prijevoz redovitih učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku, a imaju prebivalište na području Grada Knina.

Stoga, pozivaju se svi redoviti učenici srednjih škola s područja Grada Knina koji nastavu pohađaju u Šibeniku u školskoj 2018./2019. godini, da se do 31. siječnja 2019. godine jave u zgradu gradske uprave Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, I. kat, soba broj 5, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati, a radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prednje navedenog prava.

Uz zahtjev obvezno priložiti:

– potvrdu škole (u izvorniku)

– presliku osobne iskaznice učenika (za malodobnog učenika presliku osobne iskaznice roditelja).

GRADONAČELNIK

dr.sc. Marko Jelić

Poziv za učenike srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku