Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2024. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2024. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2024. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog natječaja moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2024. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 17/23), u iznosu od ukupno 30.000,00 eura.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:
– kulturno-umjetnički amaterizam (glazba, folklor),
– glazba i glazbeno-scenska umjetnost, suvremeni ples i pokret,
– dramske umjetnosti i kazališni amaterizam,
– filmska djelatnost,
– zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara,
– književne manifestacije,
– knjižnična djelatnost,
– muzejsko-galerijske djelatnosti,
– likovne umjetnosti i dizajn, – zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Putem ovog Javnog poziva mogu se dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura, okvirni broj udruga je 10, minimalni iznos donacije je 150,00 eura, a maksimalni 5.500,00 eura.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave ovog Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Knina.

Obrasci za prijavu: