Poziv na sudjelovanje u natječaju „Knin u očima stranca“

Poziv na sudjelovanje u natječaju „Knin u očima stranca“

Dječje Gradsko vijeće Grada Knina raspisuje Natječaj pod nazivom „Knin u očima stranca“

Izbor teme za uradak su karakteristike grada i ono što se djeci od tih karakteristika najviše sviđa ili smatraju da najbolje opisuje njihov grad u očima stranca koji ne poznaje naš grad (priroda, znamenitosti, umjetnost, kultura, važni sportovi ili osobe i slično). Na Natječaju mogu sudjelovati učenici 5.-8. razreda osnovnih škola s područja Grada Knina.

Tema može biti obrađena na literarni, likovni ili fotografski način te su prihvatljivi radovi u formi priče/pjesme, crteža ili fotografije.

Dječje gradsko vijeće Grada Knina između dostavljenih uradaka na Natječaj odabrat će najbolje koji će biti nagrađeni prigodnim nagradama.

Autori odabranih radova bit će istaknuti imenom i prezimenom i razrednim odjeljenjem te nazivom osnovne škole.

Natječaj je otvoren do 3. lipnja 2024. godine.

Radove je potrebno dostaviti u digitalnom formatu bolje rezolucije (.jpg, .jpeg) ili word/ pdf. dokumentu (za literarne radove) na e-mail adresu: dgvknin@gmail.com.

Uz dostavljene fotografije/dokumente radova treba navesti ime i prezime djeteta kao i razredno odjeljenje i naziv osnovne škole, te suglasnost roditelja za sudjelovanje u Natječaju i korištenje radova u svrhu izlaganja na izložbi. Suglasnost dostaviti u istom e-mailu skeniranu ili fotografiranu.

Najbolji radovi ovog natječaja  će biti nagrađeni. Svi zainteresirani mogu se javiti gradskoj upravi za sva dodatna pitanja i objašnjenja o natječaju (kontakt: Ana Bajan, 022 664 423).