Javni natječaj za prijem u službu u Grad Knin

Javni natječaj za prijem u službu u Grad Knin

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnih mjesta:

1. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo – 1 vježbenik,
2. viši referent – komunalni i poljoprivredni redar – 1 vježbenik.

Osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu osobe moraju ispunjavati i posebne uvjete:

1. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima kraćim od 12 mjeseci,
– poznavanje rada na računalu,

2. viši referent – komunalni i poljoprivredni redar

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik poljoprivredne struke,
– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima kraćim od 12 mjeseci,
– položen vozački ispit B kategorije,
– poznavanje rada na računalu.

Prijava na javni natječaj podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja,  ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,  s naznakom: „Za natječaj za prijam u službu ____(navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje)____ – ne otvaraj“.  Prijave se mogu neposredno predati i u pisarnicu Grada Knina  (ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  1. kat, ured br. 20).

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 28/2020